Poznej sebe sama
Párová terapie, mediace,
individuální poradenství a psycho-spirituální doprovázení (psychoterapie)

Ceník

Individuální konzultace 50 min 600,-Kč
Párová konzultace 50 min 800,- Kč
Session in english or german 50 min 700,-Kč
Session for couples in english or german 50 min 900,-Kč
Mediace každá započatá hodina 1000,-Kč
Individuální případová supervize 50 min 700,- Kč
Skupinová případová supervize 50 min 200,- Kč / osoba
Týmová supervize 50 min 1000,- Kč

Cestovní náhrady: počet ujetých kilometrů x 8 (tedy na příklad: za ujetých 200 km do organizace a zpět 1600,-Kč).