Poznej sebe sama
Párová terapie, mediace,
individuální poradenství a psycho-spirituální doprovázení (psychoterapie)

Z čeho vycházím

Čemu věřím

„Věřím tomu, že je možné poznávat sebe sama stále více a hlouběji. Že lze zrát k moudrosti. Že změna je možná. Změna k lepšímu. Upravení způsobů života tak, aby člověk mohl prožívat svůj život jako smyslu-plný. Věřím, že každý člověk někde v nitru ví, co je pro něj dobré a vlastně touží podle toho se i zařídit, jen je někdy potřeba napomoci odstranit na této cestě některé překážky. Věřím, že je možné uzdravení, nalezení cesty, východiska. Věřím tomu, že je možné objevit sílu ke smíření a k odpuštění, věřím, že je možné probudit odvahu k hledání vnitřního i společného míru a pokoje. Je mi velikou ctí moci druhé doprovázet při jejich snaze poznávat sebe sama a pracovat na sobě. Těší mě být při tom, když druzí – stejně jako já – hledají cesty k novým a lepším, zdravějším a prospěšnějším způsobům života.“

Marek Bárta

Marek Bárta

Studium

 • Teologii na Evangelické teologické fakultě Karlovy university v Praze (2003 Mgr.)
 • Sociální práci na Filosofické fakultě Karlovy university v Praze (1999 Bc.)

Absolvoval jsem

 • Ucelený výcvikový program v integrativní supervizi (ČIS) – absolvuji
 • Výcvik v mediaci akreditovaný MŠMT a MPSV, Asociace mediátorů ČR, (100 hodin) (2018)
 • Kurz terapie partnerského vztahu, Liberecký Institut pro psychoterapii a psychosomatiku (110 hodin) (2016 – 2017)
 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii a psychosomatice u Libereckého Institutu pro psychoterapii a psychosomatiku – směr dynamický s důrazem na celostní psychosomatický přístup (750 hodin) (2013-2017)
 • Šestitýdenní kurz systemického pastorálně-psychologického poradenství v Hessensku. (160 hodin) (2012-2013)
 • Dvouletý výcvik v interní supervizi organizovaný supervizory ČIS (2010-2012)
 • Úvodní seminář do VTI (1998)

Odborná praxe

 • Poskytuji supervizi od roku 2021 týmům v Rodinném intergračním centru v Pardubicích a v Lanškrouně a v Arše Dokořán v Náchodě a od roku 2022 týmům v PPP v Hradci Králové, v PPP v Náchodě a PPP v Trutnově
 • Terapeutem v NOMIA, z.s. od července 2020 do prosince 2021
 • Terapeutem v Psychoterapeutickém centru HK od června 2017 do prosince 2021
 • Sedumnáct let evangelickým farářem (2006 – doposud)
 • Školním kaplanem (2012 – 2018)
 • Asistentem v Diagnostickém ústavu v Hodkovičkách (1997)

Supervize

 • Od roku 2017 doposud supervize u PhDr. Dany Dobiášové
 • V roce 2018 supervize u MUDr. Lubomíra Hadaše
 • Pět let (2013 – 2017) supervize u PhDr. Milana Kinkora
Své služby nabízím i v anglickém a německém jazyce.