Poznej sebe sama
Párová terapie, mediace,
individuální poradenství a psycho-spirituální doprovázení (psychoterapie)

Z čeho vycházím

Čemu věřím

„Věřím tomu, že je možné poznávat sebe sama stále více a hlouběji. Že lze zrát k moudrosti. Že změna je možná. Změna k lepšímu. Upravení způsobů života tak, aby člověk mohl prožívat svůj život jako smyslu-plný. Věřím, že každý člověk někde v nitru ví, co je pro něj dobré a vlastně touží podle toho se i zařídit, jen je někdy potřeba napomoci odstranit na této cestě některé překážky. Věřím, že je možné uzdravení, nalezení cesty, východiska. Věřím tomu, že je možné objevit sílu ke smíření a k odpuštění, věřím, že je možné probudit odvahu k hledání vnitřního i společného míru a pokoje. Je mi velikou ctí moci druhé doprovázet při jejich snaze poznávat sebe sama a pracovat na sobě. Těší mě být při tom, když druzí – stejně jako já – hledají cesty k novým a lepším, zdravějším a prospěšnějším způsobům života.“

Marek Bárta

Marek Bárta

Studium

Teologii na Evangelické teologické fakultě Karlovy university v Praze (2003 Mgr.).
Sociální práci na Filosofické fakultě Karlovy university v Praze (1999 Bc.)

Absolvoval jsem

Ucelený výcvikový program v integrativní supervizi (ČIS) – absolvuji
Výcvik v mediaci akreditovaný MŠMT a MPSV, Asociace mediátorů ČR, (100 hodin) (2018).
Kurz terapie partnerského vztahu, Liberecký Institut pro psychoterapii a psychosomatiku (110 hodin) (2016 – 2017)
Komplexní vzdělávací program v psychoterapii a psychosomatice u Libereckého Institutu pro psychoterapii a psychosomatiku – směr dynamický s důrazem na celostní psychosomatický přístup (750 hodin) (2013-2017)
Šestitýdenní kurz systemického pastorálně-psychologického poradenství v Hessensku. (160 hodin) (2012-2013)
Dvouletý výcvik v interní supervizi organizovaný supervizory ČIS (2010-2012)
Úvodní seminář do VTI (1998)

Odborná praxe

Terapeutem v Psychoterapeutickém centru HK od června 2017 do prosince 2021
Dvanáct let evangelickým farářem (2006 – doposud)
Školním kaplanem (2012 – 2018)
Asistentem v Diagnostickém ústavu v Hodkovičkách (1997)
Terapeutem v NOMIA, z.s. od července 2020 do prosince 2021

Supervize

Pět let supervize u PhDr. Milana Kinkora
Od roku 2017 supervize u PhDr. Dany Dobiášové
Od roku 2018 supervize u MUDr. Lubomíra Hadaše

Své služby nabízím i v anglickém a německém jazyce.