Poznej sebe sama
Párová terapie, mediace,
individuální poradenství a psycho-spirituální doprovázení (psychoterapie)

My attitude to therapy

What I believe

“I believe it is possible to get to know ourselves deeper and deeper. I believe everyone can mature and become wiser; there is always a possibility of change – change to a better state. It is possible to improve one’s lifestyle so that a person can experience his or her life in a meaningful way. I believe every single human being knows somewhere deep inside what is good for her or him and actually wants to live accordingly. It is just sometimes necessary to remove some obstacles that we find in our way. I believe it is possible to be cured, to find direction, and a way out. I believe it is possible to find the strength to reconcile and forgive; I believe it is possible to awaken the courage to find inner peace and tranquility. It is my great honour to accompany people as they attempt to get to know themselves better and to work on their issues. I am glad to support them as they search – just like me – for new, better, more healthy and beneficial lifestyles.”

Marek Bárta

Marek Bárta

Studium

Teologii na Evangelické teologické fakultě Karlovy university v Praze (2003 Mgr.).
Sociální práci na Filosofické fakultě Karlovy university v Praze (1999 Bc.)

Absolvoval jsem

Ucelený výcvikový program v integrativní supervizi (ČIS) – absolvuji
Výcvik v mediaci akreditovaný MŠMT a MPSV, Asociace mediátorů ČR, (100 hodin) (2018).
Kurz terapie partnerského vztahu, Liberecký Institut pro psychoterapii a psychosomatiku (110 hodin) (2016 – 2017)
Komplexní vzdělávací program v psychoterapii a psychosomatice u Libereckého Institutu pro psychoterapii a psychosomatiku – směr dynamický s důrazem na celostní psychosomatický přístup (750 hodin) (2013-2017)
Šestitýdenní kurz systemického pastorálně-psychologického poradenství v Hessensku. (160 hodin) (2012-2013)
Dvouletý výcvik v interní supervizi organizovaný supervizory ČIS (2010-2012)
Úvodní seminář do VTI (1998)

Odborná praxe

Terapeutem v Psychoterapeutickém centru HK od června 2017 do prosince 2021
Dvanáct let evangelickým farářem (2006 – doposud)
Školním kaplanem (2012 – 2018)
Asistentem v Diagnostickém ústavu v Hodkovičkách (1997)
Terapeutem v NOMIA, z.s. od července 2020 do prosince 2021

Supervize

Pět let supervize u PhDr. Milana Kinkora
Od roku 2017 supervize u PhDr. Dany Dobiášové
Od roku 2018 supervize u MUDr. Lubomíra Hadaše

Své služby nabízím i v anglickém a německém jazyce.