Poznej sebe sama
Párová terapie, mediace,
individuální poradenství a psycho-spirituální doprovázení (psychoterapie)

Price

Individuální terapie 50 min 800,-Kč
Párová terapie 50 min 1000,- Kč
Mediace každá započatá hodina 1200,-Kč
Individuální případová supervize 50 min 800,- Kč
Skupinová případová supervize 50 min 200,- Kč / osoba
Týmová supervize 50 min 1200,- Kč

Cestovní náhrady: počet ujetých kilometrů x 10 (tedy na příklad: za ujetých 150 Km do organizace a zpět 1500,-Kč)